Käyttäjän liikuntakaavoitus blogi

Turvallisen avovesiliikuntapaikan suosituksia ja ohjeet talviuintipaikan rakentamiseen

Turvallisen avovesiliikuntapaikan suositusten tavoitteena on parantaa avovesiliikunnan turvallisuutta, madaltaa kynnystä omaehtoiseen avovesiliikuntaan, kannustaa käyttäjälähtöiseen suunnitteluun ja lisätä yleisten uimarantojen käyttöä liikuntapaikkoina.

Ideakortti 17 - Kaupunkimaan uusiokäyttö liikuntaympäristönä

Kaupunkimaan uusiokäyttö on tärkeää yhdyskuntarakenteen hajaantumisen estämiseksi. Vajaakäyttöisiä maa-alueita sijaitsee usein erinomaisesti saavutettavilla paikoilla kaupunkirakenteessa ja ne tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia liikuntaympäristöjen suunnitteluun.

Riikka Paloniemi ja Jenny Hölttä: Suunnittelu tukemaan lasten hyvinvointia ja liikkumista

Ympäristökasvatuksen, ympäristöpsykologian ja lähiluonnon tutkijat alkavat olla ilahduttavan yksimielisiä siitä, että lähiluonto on tärkeä, hyödyllinen ja tehokas tapa edistää ihmisten hyvinvointia ja tukea oppimista (Tyrväinen ym. 2007; Chawla ym. 2014). Esimerkiksi Rajaniemen (2005) väitöstutkimuksen mukaan lasten ja nuorten suosituimmat liikuntapaikat sijaitsevat usein arkiympäristössä.

Julkaise syötteitä