Ideakortti 17 - Kaupunkimaan uusiokäyttö liikuntaympäristönä

Kaupunkimaan uusiokäyttö on tärkeää yhdyskuntarakenteen hajaantumisen estämiseksi. Vajaakäyttöisiä maa-alueita sijaitsee usein erinomaisesti saavutettavilla paikoilla kaupunkirakenteessa ja ne tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia liikuntaympäristöjen suunnitteluun. Ideakortissa esitellään entisten kaatopaikkojen, liikunta- ja viheralueiden sekä tulva-alueiden hyödyntämistä liikunta- ja virkistyskohteina.