Ideakortti2 - Lähiliikuntapaikka on päivitetty!

Lähiliikuntapaikka-ideakorttiin on lisätty näkökulmia lasten, nuorten ja ikäihmisten tarpeiden huomioimiseksi lähiliikuntapaikkojen suunnittelussa.