Poikkihallinnollista yhteistyötä - Esimerkit Kangasalta ja Kouvolasta

Olemme lisänneet Käytännön esimerkit -osioon tapausesimerkit Kangasalta ja Kouvolasta poikkihallinnollisen yhteistyön toteuttamisesta liikunnan edistämiseksi ja kouluympäristön suunnitteluun.

Tapaukset on esitetty myös Liikuntakaavoituksen vasta julkaistussa opaskirjassa: Soudunsaari, Leena & Hentilä, Helka-Liisa (2018) Liikunnan edistäminen kunnissa: hyviä käytäntöjä kuntien poikkihallinnolliseen yhteistyöhön yhdyskuntasuunnittelun kontekstissa.