Turvallisen avovesiliikuntapaikan suosituksia ja ohjeet talviuintipaikan rakentamiseen

Turvallisen avovesiliikuntapaikan suositusten tavoitteena on parantaa avovesiliikunnan turvallisuutta, madaltaa kynnystä omaehtoiseen avovesiliikuntaan, kannustaa käyttäjälähtöiseen suunnitteluun ja lisätä yleisten uimarantojen käyttöä liikuntapaikkoina. Suositukset on laadittu Suomen Uimaliiton ja Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton (SUH) yhteisessä Altaasta avoveteen - turvallisesti -hankeessa.

Suomen Ladun sivuille on koostettu ohjeita talviuintipaikan rakentamiseen. Sieltä löydät Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ohjeita talviuintipaikoille sekä Talviuintioppaan, joka auttaa selventämään talviuintipaikan ylläpitäjän velvollisuuksia ja vastuita. Lisäksi sivustolle on koottu yhteen Suomen Ladun teettämän talviuinnin hyvien käytantöjen kyselytulokset.

Katso myös:
ideakortti11_uimaranta.pdf