Uusi ideakortti pyöräilyn rakennetuista olosuhteista lähiliikunnassa

Pyöräilyn rakennetuilla lajiolosuhteilla tarkoitetaan erilaisia ratoja, joita voidaan toteuttaa pyöräilyn lähiliikuntapaikoiksi tai osaksi monitoimisia lähiliikuntapaikkoja. Pyöräilyn lajiolosuhteita voidaan rakentaa myös koulujen pihoille tai niiden välittömään läheisyyteen koulu- ja välituntiradoiksi. Tällöin olosuhde palvelee kouluaikana koululiikunnan ja kerhotoiminnan tarpeita, ja kouluajan ulkopuolella radat ovat julkisia liikuntapaikkoja.

Tutustu lisää Pyöräilyn rakennetut olosuhteet lähiliikunnassa -ideakorttiin sekä aiemmin julkaistuihin konkreettisia suunnitteluvinkkejä tarjoaviin ideakortteihin klikkaamalla tästä.