Koulutusaineisto

Koulutusaineistoa voi ladata omalle koneelle tai tulostaa käyttöön. Aineistoa esitettäessä julkisesti tulee lähdetiedoksi ilmoittaa www.liikuntakaavoitus.fi.

Hankkeessa tuotetut tutkimusraportit löytyvät Julkaisut-sivulta.

Liikunnan edistäminen kunnissa: hyviä käytäntöjä kuntien poikkihallinnolliseen yhteistyöhön yhdyskuntasuunnittelun kontekstissa

Oppaan avulla pyritään levittämään hyviä käytäntöjä ja kehittämään poikkihallinnollisia toimintamalleja arki- ja terveysliikunnan olosuhteiden toteuttamiseksi kunnissa.

Seminaari- ja koulutusaineistoja

Vuonna 2014 pidettyjen liikuntakaavoitusaiheisten koulutustilaisuuksien aineistoja.

Kaavoituksen avulla parempi liikuntaympäristö -opas osallistumiseen

Urheilu- ja liikuntaseuroille, yhdistyksille, järjestöille sekä aktiivisesti liikuntaa harrastaville kansalaisille suunnattu opas. Oppaassa kerrotaan kuinka kaavoitusprojekti etenee, kuinka siihen voi osallistua ja millaiset seikat voivat vaikuttaa elinympäristömme liikuntaolosuhteisiin.

Suositukset liikuntatavoitteiksi kaavoituksessa

Maakuntakaavaan, yleiskaavaan ja asemakaavaan liittyvät suositukset liikunnan fyysisten olosuhteiden suunnittelusta PDF-muodossa.

Kalvosarja koulutuskäyttöön

Koulutuskäyttöön tuotettu powerpoint-esitys kertoo liikunnan merkityksestä elinympäristön suunnittelussa ja päätöksenteossa.

 

Muuta aiheeseen liittyvää aineistoa:

Linkkejä

Sivulla esitellään hyödyllisiä kotimaisia ja ulkomaisia linkkejä sivustoille, joissa käsitellään arki- ja lähiliikunnan edistämistä erilaisista näkökulmista.

Opinnäytetöitä

Viimevuosina valmistuneita aiheeseen liittyviä opinnäytetöitä eri oppilaitoksista.

Julkaisuja ja kirjallisuutta

Sivulle on koottu aihepiiriin liittyviä muita julkaisuja ja kirjallisuutta.